Delivery

Voor Nederlands klik hier

Orders will be sent out within 1-5 business days. Once shipped, orders generally take 1-3 business days to arrive within Belgium, 2-4 business days to arrive within neighbouring countries, 3-10 business days to arrive within Europe, and 10-30 business days to arrive in the rest of the world.

If an order contains a digital item, e.g. a knitting pattern in PDF format, this item will be delivered via email within 24 hours of receipt of your order.

We cannot be held responsible for any delays in the delivery of your order that is caused by the postal service. If your order has not arrived 15 business days (European Union) and 30 business days (Rest of the world) after it has been shipped, please contact us at info@dotsdabblesdesigns.com so that we can look into it.

Note that the international postal services are experiencings greater delays than usual as a result of COVID-19.
Also note that we currently don't ship to the United Kingdom because of the new regulations relating to Brexit.

Different shipping rates will be applied depending on the country to which the order has to be shipped. The correct tariff is calculated automatically at the moment of checkout.

Please ensure your address is entered correctly when placing your order, double-checking the country and ZIP code.

If you're ordering from outside the European Union, note that it is possible you will be charged extra by customs in your country.

You should receive an email confirming your order within 15 minutes of placing the order. If you do not receive this, or the details shown require update please contact us at info@dotsdabblesdesigns.com straight away.

Below you can find an overview of the different rates we use.


Belgium

Standard (tracked): €4.95

Local delivery or pickup in Hasselt: €0


Germany

Standard (tracked): €7.95


European Union

Standard (without tracking): €7.95

Shipping with tracking: €9.95

Remark: For neighbouring countries the Netherlands, France, and Luxembourg the package will be sent with tracking when selecting the option without tracking.


Europe (non EU)

Standard (without tracking): €8.95

Shipping with tracking: €13.95


United States

Standard (without tracking): €8.95

Shipping with tracking: €13.95


The rest of the world

Standard (without tracking): €12.95

Shipping with tracking: €17.95
Bestellingen worden verstuurd binnen de 1-5 werkdagen. Van zodra een bestelling verzonden is, duurt het gemiddeld 1-3 werkdagen om geleverd te worden binnen België, 2-4 werkdagen om geleverd to worden in een buurland, 3-10 werkdagen om geleverd te worden binnen Europa en 10-30 werkdagen om geleverd te worden in de rest van de wereld.

Als je order een digital artikel bevat, bvb. een breipatroon in PDF formaat, dan wordt dit artikel via e-mail bezorgd binnen de 24 uur na het plaatsen van jouw bestelling.

We zijn niet verantwoordelijk voor enige vertragingen bij het bezorgen van je bestelling die veroorzaakt werden door de courierdienst. Gelieve contact met ons op te nemen via info@dotsdabblesdesigns.com indien je bestelling niet aangekomen is binnen de 15 werkdagen (Europese Unie) of 30 werkdagen (de rest van de wereld) zodat we dit kunnen nakijken.

Opmerking: international pakjesdiensten hebben te maken met grotere vertragingen dan anders door de grote drukte in de nasleep van COVID-19.
Merk ook op dat we momenteel niet verzenden naar Groot Brittannië omwille van de nieuwe regelgeving m.b.t. Brexit.

Er worden verschillende verzendkosten aangerekend afhankelijk van het land naar waar de bestelling verzonden dient te worden. Het juiste tarief wordt automatisch aangerekend op het moment dat je de bestelling plaatst.

Gelieve na te kijken of je adres correct is ingevoerd op het moment dat je de bestelling plaatst. Zeker het land en de postcode is van groot belang.

Als je bestelt van buiten de Europese Unie is het mogelijk dat er extra kosten worden aangerekend door de plaatselijke douane.

Je ontvangt een e-mail binnen de 15 minuten nadat je je bestelling plaatst. Als je deze e-mail niet ontvangen hebt, of als je ziet dat er iets mis is met de inhoud van je bestelling, gelieve ons dan zo snel mogelijk te contacteren via info@dotsdabblesdesigns.com.

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende tarieven die we hanteren.


België

Standaard (met tracking): €4.95

Lokale levering of afhalen in Hasselt: €0


Duitsland

Standaard (met tracking): €7.95


European Union

Standaard (met tracking): €7.95

Zending with tracking: €9.95

Opmerking: voor buurlanden Nederland, Frankrijk en Luxemburg wordt het pakket met tracking verzonden als je de optie zonder tracking kiest.


Europe (met tracking)

Standaard (zonder tracking): €8.95

Zending met tracking: €13.95


United States

Standaard (zonder tracking): €8.95

Zending met tracking: €13.95


The rest of the world

Standaard (zonder tracking): €12.95

Zending met tracking: €17.95


Last updated: 22 January 2021